PL

Recz opis i oszacowanie nieruchomości

 

08 styczeń 2020

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 stycznia 2020r. w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Moniki Sawickiej-Kostiuczuk zostanie dokonany opis i oszacowanie:
o godzinie 12.30
1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 65/43 położoną w Reczu przy ul. Kolejowej oraz prawa własności budynków.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00030977/5.
o godzinie 13.30
2. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 65/52 położoną w Reczu oraz prawa własności budynków. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Sz1C/00032282/0.


Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.