PL

Opis i oszacowanie nieruchomości

 

10 lipiec 2019


OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 lipca 2019o godzinie 11.00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Moniki Sawickiej-Kostiuczuk, Kancelaria Komornicza w Choszcznie zostanie dokonany opis i oszacowanie prawa własności:
1. nieruchomości stanowiącej działkę nr 230/15 położonej w miejscowości Stradzewo Gmina Choszczno o obszarze 38,0455 ha należącej do Andrzeja Mirosława Piziurnego. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KWSz1C/00024081/2.
2. nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 6, 36 o obszarze 6,8500 ha położone w miejscowości Witoszyn gmina Choszczno należącej do dłużnika Andrzeja Mirosława Piziurnego dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00021657/0

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

 

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.