PL

Opis i oszacowanie nieruchomości

 

03 lipiec 2019

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

na podstawie

art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 lipca 2019r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Moniki Sawickiej-Kostiuczuk, Kancelaria Komornicza w Choszcznie zostanie dokonany opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 13/20 i nr 13/26, grunty rolne zabudowane o powierzchni 7,5256 ha. Nieruchomość położona jest w województwie zachodniopomorskim, powiecie choszczeńskim, gminie Drawno, miejscowości Podegrodzie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księg ęwieczystą o numerze SZ1C/00027597/3.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.