PL

licytacja ruchomości

 

11 luty 2019

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2019r. o godzinie 11:00 w miejscowości 73-220 Drawno, ul. Polna 3 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Nazwa ruchomości    Ilość   Wartość szacunkowa(zł.)  Cena wywołania(zł.)
1. wózek jezdniowy podnośnikowy spalinowy Nissan 25 1 [szt.] 3 000,00 **) 2 250,00
2. Volkswagen LT 46 Diesel 3,5 t Wersja E rok produkcji 1998 1 [szt.] 21 500,00 **) 16 125,00
3. Volkswagen LT 35 Diesel 3,5 t rok produkcji 1993 Wersja E 1 [szt.] 5 900,00 **) 4 425,00


**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii w Choszcznie przy ul. Boh. Warszawy 11 lub przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.