PL

licytacja działek Chłopowo Gm. Krzęcin

 

04 październik 2019                                               OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk ogłasza, że w dniu 4 października 2019r. o godzinie 11.40 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę przy Ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się
druga licytacja
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 1127/10, 1127/11, 1127/12, 1127/13 o łącznym obszarze 1.2018 ha połozone w obrębie ewidencyjnym Chłopowo gmina Krzęcin. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00032354/6.

Działka nr 1127/10 o obszarze 3004 m2.
Działka nr 1127/11 o obszarze 3004 m2.
Działka nr 1127/12 o obszarze 3006 m2.
Działka nr 1127/13 o obszarze 3004 m2.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową częściowo utwardzoną. Nieruchomość położona jest w kompleksie gruntów rolnych i rekreacyjnych. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, wykorzystywana rolniczo z przeznaczeniem w studium pod projektowanie usługi turystyczne. Sąsiednie nieruchomości z takim samym przeznaczeniem w przeważającej liczbie także nie są zabudowane. Miejsce atrakcyjne ze względu na walory wypoczynkowe, bliskość licznych jezior, otoczenie lasów łąk i pól. Nieruchomość usytuowana jest w odległości kilkuset metrów od jeziora. Działki posiadają pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 1127/1 oraz 529. Działki nie są uzbrojone - jest niepełne uzbrojenie w sąsiedztwie terenów w sieć elektroenergetyczą.
Suma oszacowania działki nr 1127/10 wynosi 106 251,48zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70.834,32zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 625,15zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 1127/11 wynosi 106 251,48zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70.834,32zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 625,15zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 1127/12 wynosi 106 322,22 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70.881,48 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 632,22 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 1127/13 wynosi 106 251,48zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70.834,32zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 625,15zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
Komornik Sądowy
Monika Sawicka-Kostiuczuk

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.