PL

Choszczno ul. Drawieńska 45 opis i oszacowanie

 

25 marzec 2020

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 2020r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Moniki Sawickiej-Kostiuczuk, Kancelaria Komornicza nr II w Choszcznie zostanie dokonany opis i oszacowanie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 110/6, 110/9, 110/10 zabudowane budynkami niemieszkalnymi, położonej w Choszcznie o obszarze 0,5714 ha. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Własność budynków stanowiących odrębna nieruchomość należy do BATI Sp. z o.o.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00034637/8.



Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.