PL

Choszczno lokal mieszkalny

 

29 maj 2018

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk ogłasza, że: w dniu 29-05-2018r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę w Choszcznie przy Ul. Wolności 14 w sali nr 3 odbędzie się:

pierwsza licytacja

prawa własności lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego odrębna nieruchomość, położonego w Choszcznie przy ul. Wolności 40. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00026998/7. Lokal mieszkalny o powierzchni 38,90 m2, usytuowany jest w Choszcznie przy ul. Wolności 40 na drugim piętrze budynku wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego z poddaszem użytkowym. Składa się z 1 pokoju, kuchni oraz pomieszczeń przynależnych: pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,30 m2 położonego na poddaszu w budynku mieszkalnym nr 40 oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 7,40 m2. Rok budowy to przełom XIX i XX w.. Budynek usytuowany jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Na zapleczu budynku zabudowania gospodarcze. Stopień zużycia budynku adekwatny do wieku o właściwej gospodarce remontowej. Działka położona jest w pośredniej części miasta, bliskość linii PKP oraz PKS i marketów.
Suma oszacowania wynosi 76 478,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 358,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 647,80zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762
Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi wyraźnie zostać określona czynność, do której stanowi umocowanie (tzn. udział w konkretnym przetargu). Przepis nie przewiduje złożenia pełnomocnictwa ustnego do protokołu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.